Valtion ravitsemusneuvottelukunta

terveellinen

Suomessa toimii Valtion ravitsemusneuvottelukunta, joka omalta osaltaan on ollut opastamassa ja seuraamassa Suomalaisten ravitsemus ja terveydentilaa. Neuvottelukunta tekee tärkeää työtä, joka vaikuttaa meidän monen arkeen, vaikka emme juurikaan kuule tai näe heitä. Heidän ansioitaan on kuitenkin useat terveyttä edistäneet muutokset niin elintarvikkeiden, kuin esimerkiksi laitosruokailunkin suhteen.

Toiminnan alkaessa vuonna 1954 oli tavoitteena korjata Suomalaisten ravinnon puutoksia, kuten esimerkiksi lisäämällä A- ja D-vitamiineja margariineihin ja jodin lisäämistä suolaan. Näillä saatiin jo vaikutettua suurelta osalta Suomessa tuolloin vaivanneisiin riisitautiin, hämäräsokeuteen ja struuma ongelmaan.

Aivan 2000-luvun alussa toimenpidelistalle tuli D-vitamiinin saaminen maitoon. Tässä onnistuttiin ja Suomalaisten D-vitamiinin saanti on osittain tämän takia ja osittain valistuksen takia saatu huomattavasti paremmalle tasolle.

Tämän päivän haasteisiin ravitsemusneuvottelukunnalle kuuluvat mm. vääränlaisten ruokailutottumusten ja epäterveellisen ruokavalion aiheuttamat ongelmat, joihin pyritään puuttumaan lisä valistuksella ja laitosruokailun laadulla.

Valtion ravitsemusneuvottelukunnan käsialaa ovat myös käytössä olevat ravitsemussuositukset, joihin useat eri tahot pohjaavat tietonsa. Siksi onkin todella tärkeää, että neuvottelukunnan jäsenillä on tarpeellinen pätevyys olla laatimassa suosituksia siitä kuinka tulisi ns. “syödä oikein”.

Neuvottelukunnan jäsenet koostuvatkin joukosta ravitsemus- ja terveystieteen ammattilaisia. Mukana on esimerkiksi Helsingin Yliopiston Professoreita, Elintarvike tarkastajia, Ruokapalvelujohtaja, Tutkimusprofessori ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Ylijohtaja. Tämä joukko yhdessä pohtii ja räätälöi Suomalaisille yhteisiä ravitsemusneuvoja ja suosituksia. Neuvottelukunta toimii aina kolme vuotta kerrallaan ja tänä kyseisenä aikan he niin seuraavat suositusten toteutumista kuin laativat toimenpide-ehdotuksia.

Ravitsemussuositukset on laadittu jokaiselle eritysryhmälle erikseen, sisältäen esimerkiksi raskaana olevat ja imettävät, koululaiset, opiskelijat, ikääntyvät ihmiset, yleisesti koko väeston ja ravitsemushoitoa tarvitsevat henkilöt. Neuvottelukunta julkaisee lisäksi erilaisia julkaisuja, ajankohtaista tietoa, tietoa ravitsemuspolitiikasta ja tiedotteita ravitsemuksesta.

Kyseessä on siis meidän jokaisen elämään vaikuttava neuvottelukunta, jonka suositusten mukaan syömme ainakin laitosruokaillessamme aivan tietämättämme.